Atrakcje turystyczne w Szczawnicy i okolicach - Najpiękniejsze Pasma Górskie

Palenica Szafranówka, Trzy Korony, Sokolica

"Szczyt o wysokości 742 m n.p.m. w głównym grzbiecie Małych Pieninach, na granicy polsko-słowackiej."
czytaj dalej (wikipedia)
 
"Sokolica (747 m n.p.m.) – szczyt w pn.-wsch. części Pienin Środkowych w tzw. Pieninkach. Od sąsiedniego, leżącego w tej samej grani Czertezika oddziela ją przełęcz Sosnów. Geologicznie jest to część Pienińskiego Pasa Skałkowego, zbudowana z odpornych na wietrzenie wapieni rogowcowychczytaj dalej (wikipedia)
 

Przełom Dunajca - Spływ Dunajcem

"Przełom rzeki Dunajec przez pasmo górskie Pienin (Pieniny Właściwe), na długości ok. 8 km pomiędzy Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Rzeka tworzy na tym odcinku wiele ostrych zakoli, a ściany skalne osiągają ok. 300 m wysokości. Jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie."
czytaj dalej (wikipedia)
 

Rezerwat Biała Woda

"Rezerwat przyrody Biała Woda – rezerwat przyrody w województwie małopolskim, w gminie Szczawnica, miejscowości Jaworki na terenie Pienin w ich części zwanej Małymi Pieninami, utworzony w 1963 r.[1]. Jest to jeden z najładniejszych wąwozów Pienin, znakomicie nadający się do spacerów i doskonale przygotowany turystycznie; wygodna droga (zamknięta dla ruchu pojazdów), ławeczki, mostki, tablice informacyjne. Jest to również trasa dla turystyki rowerowej.
czytaj dalej (wikipedia)
 

Rezerwat Zaskalskie - Bodnarówka

"Rezerwat znajduje się w dolinie Skalskiego Potoku uchodzącego do Grajcarka w Jaworkach, oraz na zboczach zalesionej góry Skalskie (789 m n.p.m.). Potok tworzy w niektórych miejscach głęboki wąwóz z odsłonięciami fliszu karpackiego. W lesie gniazduje rzadki ptak puchacz. W centrum Jaworek znajduje się drogowskaz kierujący do tego rezerwatu (przejście przez rezerwat wymaga uzgodnienia z nadleśnictwem)."
czytaj dalej (wikipedia)
 

Rezerwat Wąwóz Homole im Jana Wiktora w Jaworkach

"Rezerwat przyrody obejmujący skalny wąwóz Homole oraz Czajakową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku w Małych Pieninach. Założony w 1963 rezerwat im. Jana Wiktora ma powierzchnię 58,6 ha i położony jest na obszarze wsi Jaworki. Głównym celem jego powstania była ochrona krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej."
czytaj dalej (wikipedia)
 

Zamek Czorsztyn, Zamek Niedzica

"Ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku, położone na wzgórzu nad Dunajcem w granicach Pienińskiego Parku Narodowego"
czytaj dalej (wikipedia)
 
"Średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek, na obszarze Polskiego Spisza lub Zamagurza (Pieniny Spiskie). Zamek ten został wzniesiony najprawdopodobniej w początkach XIV w. przez węgierskiego kolonizatora ziem granicznych Rykolfa Berzeviczego ze Strążek, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli obronnej. W okresie średniowiecza i później na uposażenie właścicieli zamku składały się dobra wchodzące w skład Zamagurza." czytaj dalej (wikipedia)
 

Szczawnica

Muzyczna Owczarnia

Promenada nad Grajcarkiem